Werken in werkeilanden

De leerlingen werken in de aangewezen klassen en ruimtes. Wanneer een leerling hulp nodig heeft, vraagt hij of zij de medeleerlingen of gaat naar de leraar of ouder/stagiaire van die werkplek. De kinderen blijven op de werkplek tot het einde van de les of tot de leraar in het betreffende eiland hun opdracht goedkeurt. Leerlingen gaan zelf naar het goede lokaal/werkplek en gaan direct aan de slag. De leraar gaat met de leerlingen in gesprek om ze verder te helpen met het thema en/of een antwoord te vinden op een (thema)vraag. Het is belangrijk dat de leraar door middel van vragen en/of gesprek diepgang creëert. De leerling kan de opdracht zo binnen het thema plaatsen en moet soms verder onderzoek. Ouders en stagiaires begeleiden de leerlingen bij hun opdrachten. Zij helpen bij het materialen zoeken/pakken, het maken van werkstukken en andere voorkomende zaken. Op deze manier heeft de leraar ruimte in gesprek te gaan met de leerlingen over het thema