Toegang tot de WIFI

Op internet voor schoolzaken

Je mag op ’t Heem met je eigen apparaat op ons Wifi netwerk. Internet kan het leren namelijk leuk en makkelijk maken. En (persoonlijke) mobiele apparaten zijn uitstekende leermiddelen. We vertrouwen er op dat je het internet en je apparaat op school op een goede manier gebruikt. Dus alleen voor schoolzaken.

Aanvraag toegang Wifi

Om toch op te kunnen treden als je er misbruik van maakt, moet je samen met je ouders toegang vragen tot het Wifi netwerk. Je weet dan wat er van je verwacht wordt, wat wel en niet mag en wat de gevolgen zijn als je je mobiele apparaat en internet toch onverstandig gebruikt.

Aanvraagformulier toegang Wifi

Wifi toegangscode

Als we het toestemmingsformulier hebben, dan zal de leerkracht of meester Roy het wifi-wachtwoord op je mobiel intypen. Je krijgt zelf de code niet omdat we de code ook weer willen kunnen afpakken als je je niet aan de afspraken houdt.

We veranderen de Wifi-code voor leerlingen elk jaar. Dus elk jaar moet de leerkracht opnieuw het wifi-wachtwoord op je apparaat instellen. Dit om te voorkomen dat oud-leerlingen op het plein toegang blijven houden tot het netwerk en er dan zo een wifi-hangplek ontstaat. Met het ingevulde formulier vraag je eenmalig toestemming voor alle schooljaren.