School en de buurt

Peuterspeelzaal Heemkids

Door een nauwe samenwerking tussen de door onze school opgezette peuterspeelzaal en ‘t Heem willen we de overgang van peuterspeelzaal naar de basisschool verder verkleinen. De werkwijze van de peuterspeelzaal sluit aan bij het onderwijsconcept van onze school. Daarnaast werken de peuters en kleuters met dezelfde thema’s, doen zij gezamenlijke activiteiten en hebben gezamenlijke speelmomenten. De peuters maken op deze manier alvast kennis met de basisschool, zodat ze straks zonder enige moeite de overstap naar groep 1 kunnen maken.

Marieke de Graaf is houder en volledig bevoegd als peuterspeelzaal leidster. Zij zal de groep(en) begeleiden. De peuterspeelzaal groep zal uit maximaal 8 peuters bestaan. In eerste instantie start de groep op dinsdagochtend en donderdagochtend. Bij grotere deelname zal de peuterspeelzaal meerdere ochtenden openen of met meerdere groepen starten.

De peuterspeelzaal is officieel ingeschreven en erkend. Dat betekent dat u (mogelijk) recht heeft op kinderopvangtoeslag. Heeft u belangstelling voor opgave of vragen, dan kunt contact opnemen met Marieke de Graaf of een kijkje nemen op de website Heemkids

 

Wijkteam Groot Lochter

Het wijkteam Groot Lochter werkt in en rondom het wijkgebouw de Vleugel in de wijk Groot Lochter. Door het Wijkteam wordt er schoon gemaakt, boodschappen gedaan, gekookt, blad verwijdert en de tuin gesnoeid en geschoffeld. Voor onze school verricht het Wijkteam verschillende klusjes, zoals het onderhouden van de schooltuin, het verzorgen van de dieren, het inzamelen van oud papier en de schoonmaak binnen school. Op woensdag en donderdag werkt het wijkteam voor ’t Heem.

Prins Claushuis

Gemiddeld komen de ouderen één keer in de maand op bezoek bij de basisschool. Kinderen vanuit onze school gaan één keer per week, afwisselend op vrijdag naar het Prins Claushuis om activiteiten te doen. Dit komt voort uit de lessen over burgerschap bij ’t Heem, waarbij het doel is om het wereldbeeld van kinderen te vergroten.

Midden in de wijk
In de zorginstelling wonen mensen met dementie. Zij krijgen daar 24 uur per dag begeleiding en zorg. Het Prins Claushuis ligt midden in de woonwijk en naast onze school

De kinderen van basisschool ’t Heem krijgen jaarlijks in groep 3-4 een les over dementie. De activiteitenbegeleider van het Prins Claushuis verzorgt een gastles aan deze groepen.

Het is de bedoeling dat de kinderen en ouderen op een ongedwongen manier in contact komen met elkaar minstens één keer in de maand elkaar ontmoeten.

https://m.rtvoost.nl/nieuws/271184/Bijzondere-samenwerking-tussen-basisschool-en-zorginstelling-in-Nijverdal