OR

De ouderraad (OR) is een van de partijen die de belangen van de ouders op onze school behartigt. In de OR van ‘t Heem zitten, zoals de naam al zegt, een aantal ouders en een vertegenwoordiger van het team. Bij veel van de activiteiten op ‘t Heem is de OR actief of heeft een coördinerende taak.

Ouders wordt via parro gevraagd met welke activiteit(en) en/of klusjes zij zouden willen helpen. Dit geldt ook voor een eventueel lidmaatschap van de OR. De penningmeester van de OR beheert het zogenaamde ouderfonds van waaruit allerlei activiteiten bekostigd worden (zoals het sinterklaas- en kerstfeest en het schoolreisje). Ook wordt hieruit de collectieve ongevallenverzekering, waar alle leerlingen onder vallen, bekostigd. Het ouderfonds komt tot stand door de jaarlijks te innen vrijwillige ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage wordt zo laag mogelijk gehouden. Voor alle leerlingen is de bijdrage vastgesteld op € 45,-. De ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 8 vragen we een extra bijdrage van € 60,- in verband met het meerdaagse schoolkamp.

De ouderbijdrage wordt jaarlijks aan het begin van het schooljaar geïnd. Als ouders de ouderbijdrage niet betalen, kunnen wij minder activiteiten organiseren. Voor ouders met een minimum inkomen bestaat er de mogelijkheid een beroep te doen op ‘het declaratiefonds’ van de Gemeente Hellendoorn.

Steunpunt Minima
Constantijnstraat 32a
7442 ME Nijverdal
Contactpersoon: Henk Lammertink
telefoon: 0548-638810
email: h.lammertink@stichtingdewelle.nl

De OR vergadert ongeveer een keer per twee maanden. De OR bestaat uit Joyce Jansen of Lorkeers (voorzitter), Angelique Bicai (penningmeester), Roelinda Kramer, Annelies van Dordt, Annemieke Bijkerk.
Sandra Visser vertegenwoordigt het team.