Onze kwaliteit

Visie

Leerlingen van ‘t Heem ontwikkelen zich tot verantwoordelijke, zelfstandige en zelfbewuste individuen die creatief zijn en nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. Iedere leerling mag dit vanuit zijn of haar eigen talent doen, zodat hij of zij met plezier een plek vindt in hun toekomstige maatschappij. Leerlingen leren samen te werken en zo verschillen te respecteren en waarderen.

Ambitie

’t Heem biedt kwalitatief goed onderwijs aan alle leerlingen, waarbij we toezeggingen naar hun ouders/verzorgers doen. Mede daarom hebben zij voor onze school gekozen. Om dit te realiseren hebben wij als school een duidelijke ambitie, waarbij de pijlers Dalton, Meervoudige Intelligentie, groep doorbrekend werken en teamleren ons uitgangspunt zijn.

Daarnaast is het essentieel aan te sluiten bij de toekomstige maatschappij waarin onze kinderen opgroeien. Vanuit Meervoudige Intelligentie en het groep doorbrekend werken, volgens de Dalton principes, geven we dit dagelijks gestalte. Dit vraagt een andere manier van werken. Om de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden is het nodig de opbrengsten van de kinderen te verhogen. De overheid en ons bestuur vragen dit ook van ons en mógen dit van ons, professionals, vragen. Door ons in het onderwijs te richten op onze kerntaak, is het mogelijk de opbrengsten van de leerlingen naar een hoger level te brengen.

Onze ambitie is om minimaal 80% van onze leerlingen op de landelijk genormeerde toetsen een B (II) score of hoger te laten halen. Dit betekent dat wij het beste uit onszelf moeten halen, zodat wij ook het beste uit onze leerlingen kunnen halen. Hiervoor leiden wij een taal-/leescoördinator en rekencoördinator op en werken nauw samen met de Intern Begeleider. Kennis- en cultuuroverdracht gaan in het onderwijs hand in hand. Leerlingen brengen een belangrijk deel van hun jeugd door met de andere leerlingen in hun klas en op school. Ze leren met elkaar samenwerken, ze ontdekken wie ze zijn en wat de waarde is van kennis.