Ons onderwijs

Wij bieden de kinderen op ‘t Heem een inspirerende leef- en werkomgeving. We doen daarbij een beroep op de natuurlijke nieuwsgierigheid en behoefte aan ontwikkeling en communicatie van die kinderen. Dit stimuleren we door een interactief onderwijsaanbod, vormen van ontdekkend onderwijs, een uitdagende leeromgeving en interessante thema’s en activiteiten.

Ons onderwijs is gebaseerd op de Dalton-principe en ’t Heem is Dalton gecertificeerd. Om onze leerlingen dit goed aan te kunnen bieden, is het noodzakelijk dat kinderen vaardigheden beheersen die zelfstandigheid, keuzevrijheid en samenwerking bevorderen. Wij hebben met deze basis, in pedagogisch, didactisch en organisatorisch opzicht, een sterke fundering voor ‘t Heem gelegd. Het Heemconcept is echter meer dan alleen een Daltonschool…

Onze school is een school die dicht bij de maatschappij van nu staat. Wij verzorgen onderwijs dat past bij de 21e eeuw. Ons onderwijs is betekenisvol en we laten kinderen leren in samenhang, door middel van thema’s en vanuit Meervoudige Intelligentie.

’t Heem als minimaatschappij

Als school willen we graag een minimaatschappij zijn, waarin onze leerlingen kennis maken met de verschillen in de maatschappij waar ze in de toekomst mee te maken krijgen. Ze leren om te gaan met verschillen tussen mensen, culturen en geloofsovertuiging. De aangeleerde vaardigheden helpen kinderen om zich voor te bereiden op hun toekomst. Hiervoor leren kinderen zelfstandig hun werk te plannen, te maken en te evalueren. Deze vaardigheden zijn nodig om in ieder beroep en helpen kinderen om zich voor te bereiden op de toekomst.

Unit onderwijs

Met ingang van het nieuwe schooljaar is ‘t Heem gestart met het werken vanuit units. De school zal worden opgedeeld in 3 units. Een onderbouw unit (groep 1/2/3), een middenbouwunit (groep 4/5/6) en een bovenbouwunit (groep 7/8).

Daarbij zijn we uit gegaan van de onderstaande, sterke punten van onze school:

  • Mooi resultaat eindtoets groep 8 (IEP) en tussentoetsen overige groepen; kwaliteit hoog
  • Vooraf toetsen geeft inzicht in de leerdoelen van de leerlingen
  • Eigenaarschap leerlingen is groot
  • Werken (instructie) met kleine groepen leerlingen
  • Groepsdoorbrekend werken werkt positief
  • Duidelijke instructie lever resultaat op
  • Extra instructie naast verwerking van leerstof (en reflectie op gemaakt werk)
  • Digitaal verwerken van leerstof biedt meer tijd voor verdieping/herhaling/begeleiding
  • Meer mogelijkheden om leerlingen onderwijs op maat te bieden(passend onderwijs)

Wilt u meer weten over unit onderwijs? Lees dan hier verder.