Ons onderwijs

Wij bieden de kinderen op ‘t Heem een inspirerende leef- en werkomgeving. We doen daarbij een beroep op de natuurlijke nieuwsgierigheid en behoefte aan ontwikkeling en communicatie van die kinderen. Dit stimuleren we door een interactief onderwijsaanbod, vormen van ontdekkend onderwijs, een uitdagende leeromgeving en interessante thema’s en activiteiten.

Ons onderwijs is gebaseerd op de Dalton-principe en ’t Heem is Dalton gecertificeerd. Om onze leerlingen dit goed aan te kunnen bieden, is het noodzakelijk dat kinderen vaardigheden beheersen die zelfstandigheid, keuzevrijheid en samenwerking bevorderen. Wij hebben met deze basis, in pedagogisch, didactisch en organisatorisch opzicht, een sterke fundering voor ‘t Heem gelegd. Het Heemconcept is echter meer dan alleen een Daltonschool…

Onze school is een school die dicht bij de maatschappij van nu staat. Wij verzorgen onderwijs dat past bij de 21e eeuw. Ons onderwijs is betekenisvol en we laten kinderen leren in samenhang, door middel van thema’s en vanuit Meervoudige Intelligentie.

’t Heem als minimaatschappij

Als school willen we graag een minimaatschappij zijn, waarin onze leerlingen kennis maken met de verschillen in de maatschappij waar ze in de toekomst mee te maken krijgen. Ze leren om te gaan met verschillen tussen mensen, culturen en geloofsovertuiging. De aangeleerde vaardigheden helpen kinderen om zich voor te bereiden op hun toekomst. Hiervoor leren kinderen zelfstandig hun werk te plannen, te maken en te evalueren. Deze vaardigheden zijn nodig om in ieder beroep en helpen kinderen om zich voor te bereiden op de toekomst.