Klassenvergadering en leerlingenraad

De klassenvergadering  vinden 1x per maand plaats. Alle kinderen vergaderen mee en de leerkracht is ook een gelijkwaardige deelnemer.
Tijdens de klassenvergadering praten leerlingen en leerkracht over allerlei zaken die met het onderwijs of met het reilen en zeilen in de klas te maken hebben. Welke handelingswijzers zijn wel en niet prettig en wat kunnen we eventueel verbeteren?
Wat is het portfolio, wat voor vorm willen we dit geven? Het lesgeven van de leerkracht kan ook ter sprake komen. Het kwetsbaar opstellen en open houding van de leerkracht speelt hierbij een belangrijke rol. Op deze manier ontstaat er een samenwerking tussen leerlingen en leerkracht als community zoals we dat van Dalton kennen.

De voorzitter probeert de vergadering, aan de hand van een vast format, in goede banen te leiden door ervoor te zorgen dat de leerlingen niet door elkaar praten, er naar elkaar geluisterd wordt en iedereen aan bod komt. De notulist notuleert alle afspraken die de kinderen maken. Na de vergadering werken de notulisten alles uit wat ze genoteerd hebben.
Door het houden van vergaderingen hebben de kinderen meer verantwoordelijkheidsgevoel voor de dingen waar ze mee bezig zijn. Ze kunnen hierop ook worden aangesproken door medeleerlingen (op een correcte manier). Ze merken dat ze gehoord worden en dat hier ook iets mee gedaan wordt. De klassenvergadering speelt op deze manier een goede rol in de klas en is er niet voor niets. De leerkracht weet beter wat er in de klas speelt omdat leerlingen vertellen waar ze mee zitten.

Daaraan gekoppeld is de leerlingenraad. Uit elke groep wordt een vertegenwoordiger gekozen, die eens in de 2 maand onder schooltijd met de directie overlegt over zaken die zij belangrijk vinden. Dit doen de leerlingen namens hun groep. Zij proberen een betere en fijnere school te maken voor iedereen.