Kindgericht onderwijs

Op ’t Heem maakt het team zich sterk voor kindgericht onderwijs. Dit vraagt de nodige vaardigheden van leraren en partnerschap met de ouders. Hierbij is ons uitgangspunt het verzorgen van ontwikkelingsgericht onderwijs. We confronteren de leerlingen met echte, uitdagende problemen waar de groep mee aan de slag gaat. Dit doen ze aan de hand van opdrachtkaarten, waarbij de intelligenties centraal staan. De leerlingen werken groep doorbrekend. Dat wil zeggen dat kinderen uit verschillende groepen met elkaar samenwerken in één ruimte. Dit komt niet alleen sterk naar voren bij de werkeilanden, maar ook door te werken vanuit Dalton (met o.a. werkwijzers). Op deze manier krijgt het kind les op zijn of haar eigen niveau, wat kan verschillen van leeftijdsgenoten.

Met name in de ochtenden zijn we bezig met de hoofdvakken lezen, rekenen, taal en spelling. Daarbij hebben we gekozen voor een horizontale programmering, afgestemd op het groep doorbrekend werken. Lezen neemt een heel belangrijke plaats in binnen ons onderwijs. Als kinderen goed leren lezen, hebben ze daar bijzonder veel profijt van, ook bij alle andere vakken.

’s Middags werken we in periodes van 3 tot 6 weken thematisch aan één onderwerp van geschiedenis, aardrijkskunde of natuur (bijvoorbeeld de Romeinen, China of dieren op de Veluwe). Door de thema’s in volgorde op elkaar af te stemmen ontstaat een samenhangend geheel, dat kerndoeldekkend is binnen het onderwijscurriculum.

Zelfstandige personen

We leren onze leerlingen als zelfstandige personen deel te nemen aan de toekomstige maatschappij. Daarom leren we de kinderen zelfstandig te werken. Een bijkomend effect is dat er ruimte ontstaat voor leraaren extra hulp te bieden aan kinderen die dit nodig hebben. Hierbij maken we bijvoorbeeld gebruik van een instructietafel. De leraar kan de kinderen zo in kleinere groepjes of individueel de extra aandacht geven die ze nodig hebben. Dit geldt voor alle leerlingen die extra instructie nodig hebben, dus ook voor meerbegaafde leerlingen.

Voor onze leerlingen is het daarbij belangrijk dat er een duidelijke structuur is in de klassen en het lesprogramma. Zo weten zij wat er moet gebeuren en wat er van ze verwacht wordt, waarbij we kritisch kijken naar de hoeveelheid structuur die iedere leerling nodig heeft. Dagritmekaarten, weekplanningen en takenoverzicht zijn hierbij hulpmiddelen.