Inrichting gebouw

Onze manier van onderwijs heeft consequenties voor de leermiddelen. Wij gebruiken op ’t Heem andere leermaterialen dan andere scholen. De standaardmethodes gebruiken wij als bronnenboek, waarbij de leraar werkt vanuit leerlijnen. De verdere digitalisering van het onderwijs krijgt daarbinnen natuurlijk een plek.

Dit alles vraagt wel een andere inrichting van de lokalen en het gebouw. Wij hebben een aantal lokalen die direct met elkaar verbonden zijn. Er zijn werkruimtes op de gang en bij het kookeiland. Leerlingen zijn (binnen grenzen) vrij hier een werkplek te zoeken. Dit verschil in leerstijlen sluit naadloos aan op de dialoog die wij met onze leerlingen voeren met betrekking tot het onderwijs dat wij geven. Wij gaan uit van de vraag van de leerling en wisselen dat af met ons leerstofaanbod. De leraar is hierin de coach die het kind begeleidt en waar nodig prikkelt, stimuleert en stuurt.