Communicatie

Een fijne basisschooltijd is een belangrijke basis voor het leven. In een ideale wereld bundelen ouders en leerkrachten hun beider expertise over het kind om die fijne tijd te realiseren. Ouders zijn immers expert als het gaat om het kind in de thuissituatie, leerkrachten weten alles over de ontwikkeling van het kind op school. School en ouders hebben elkaar nodig.
Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Daarom hebben we frequent contact met ouder(s)/verzorger(s). We informeren u niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij van onze kant stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind, dat staat vast.

Op onze school hanteren we enkele samenlevingsregels die ons helpen zorgvuldig met elkaar om te gaan. Deze regels gelden op school, maar tegelijk oefenen leerlingen hiermee hoe je ook buiten de school met elkaar omgaat. De volwassenen (leraren en ouders) kunnen hen het goede voorbeeld geven, ook door voor te doen hoe je elkaar respectvol aanspreekt wanneer iemand zich niet aan deze omgangsregels houdt.