Plaatje bij het artikel van ODBS 't Heem

ODBS 't Heem staat voor:

 • Meervoudige Intelligentie
 • Dalton
 • Werkeilanden
 • Groepsdoorbrekend werken

Ouderraad

De Ouderraad bestaat uit een groep actieve en enthousiaste ouders van de kinderen op deze school! Via subwerkgroepen coördineren de Ouderraadleden samen met één of meerdere teamleden onderstaande activiteiten:

 

 • Paasfeest
 • Kamp/schoolreis
 • Fancy Fair
 • Musical
 • Herfst
 • Sinterklaas
 • Kerst
 • Sportdagen
 • Nationaal school ontbijt
 • Avondvierdaagse
 • Songfestival
 • Laatste schooldag

Om alle activiteiten te organiseren wordt er een ouderbijdrage van 45 euro per kind gevraagd in het begin van het schooljaar. De penningmeester beheert deze gelden en stelt een jaarlijkse begroting samen. 

Dagelijks Bestuur

De OR heeft een dagelijks bestuur. Hierin zijn een voorzitter, een secretaris en een penningmeester vertegenwoordigd. Verder maken coördinatoren van de verschillende werkgroepen deel uit van de OR.

 • De taak van voorzitter bestaat eruit om de vergadering voor te bereiden, te leiden en toezicht te houden op de opvolging. De voorzitter is tevens het aanspreekpunt voor directie en leerkrachten.
 • De secretaris ondersteunt de voorzitter bij de organisatie van de vergaderingen. Hij/zij maakt tevens een verslag op van de vergaderingen en maakt deze over aan de leden van de Ouderraad en afgevaardigde leerkracht(en).
 • De penningmeester houdt een boekhouding bij met de financiële verrichtingen van de Ouderraad. Op vraag van de Ouderraadleden brengt hij/zij verslag uit over de financiële situatie van de Ouderraad.
 • Werkgroepen worden samengesteld naar aanleiding van een activiteit. Deelnemen aan een werkgroep gebeurt op vrijwillige basis en heeft tot doel om de activiteit in beperkte kring voor te bereiden en uit te werken. De resultaten van de werkgroep worden nadien in de Ouderraad besproken. Elk Ouderraadlid neemt deel aan ongeveer twee werkgroepen.

De Ouderraad vergadert meerdere keren per jaar. De dagen waarop er wordt vergaderd zijn van te voren vastgelegd.

Alle vergaderingen beginnen om 20.00 uur en vinden plaats op school.

Vergaderdata:


De ouderraad bestaat uit:

Voorzitter: Joyce Jansen of Lorkeers
Penningmeester: Janneke van der Veen
Teamlid: Riët Slijkhuis
Lid: Erna Langenhof                                       Lid : Paulien ter Steege
Lid: Annelies van Doth                                    Lid : Sybren Bosma
Lid: Jannie Pannen                                         Lid : Natasja Sohaliaitlid
Lid: Käthe Stegeman                                      Lid : Annemieke Bijkerk
Lid: Roelinda Kramer

Mocht u vragen hebben of wilt u zelf deelnemen in de ouderraad, dan kunt u ons mailen: orheem@roostwente.nl

Deel deze pagina: