Plaatje bij het artikel van ODBS 't Heem

ODBS 't Heem staat voor:

  • Meervoudige Intelligentie
  • Dalton
  • Werkeilanden
  • Groepsdoorbrekend werken

Monitor bieb 't Heem

Hier vindt u de monitor (enquete) van 't Heem. 

Monitor

De Monitor de Bibliotheek op school brengt de meerwaarde van de (school)bibliotheek in kaart.

De monitor bestaat uit digitale vragenlijsten voor leerlingen van de groepen 4-8, voor leerkrachten en voor lees-mediaconsulenten. De uitkomsten geven richting om de samenwerking tussen school en bibliotheek te optimaliseren wat betreft het leen- en leesgedrag van leerlingen, de leesmotivatie van leerlingen en het leesbevorderende gedrag van leerkrachten. Op basis van de resultaten van de monitor maken school en bibliotheek afspraken over de invulling van het leesbevorderingsbeleid. Na een jaar wordt de volgende meting uitgevoerd, om de opbrengsten vast te stellen en zo nodig nieuwe afspraken te maken.

Meten is weten

Een school die deelneemt aan de monitor de Bibliotheek op school wil doelgericht samenwerken met de bibliotheek om de taalontwikkeling van de leerlingen te stimuleren. Dat gebeurt op basis van gegevens die in de monitor worden verzameld over:

  • het leen- en leesgedrag van leerlingen
  • de leesmotivatie van leerlingen
  • de informatievaardigheden van leerlingen
  • het leesbevorderend gedrag van leerkrachten
  • onderwijs in informatievaardigheden

Daarom werken we met een monitor zodat activiteiten rondom lezen en mediawijsheid kunnen worden bijgestuurd en aangescherpt. De aanwezige toetsgegevens van de school verrijken we met de uitleengegevens van de bibliotheek. Kortom: meten is weten.

Deel deze pagina: