Plaatje bij het artikel van ODBS 't Heem

ODBS 't Heem staat voor:

  • Meervoudige Intelligentie
  • Dalton
  • Werkeilanden
  • Groepsdoorbrekend werken

IEP eindtoets

Alle leerlingen van groep 8 zijn verplicht om een eindtoets te maken aan het eind van de basisschool. Deze eindtoets meet de taal- en rekenvaardigheid van uw kind. Scholen kunnen zelf kiezen welke (door het ministerie van OCW toegelaten) eindtoets ze afnemen. Onze school heeft voor de IEP Eindtoets gekozen, ontwikkeld door Bureau ICE. Hieronder geven wij u meer informatie over de IEP Eindtoets. 

Wanneer maakt uw kind de IEP Eindtoets? 

De eindtoets wordt op dinsdag 18 en woensdag 19 april 2017 afgenomen. Dit gebeurt op beide ochtenden van ieder maximaal twee uur. De eindtoets geeft als resultaat een schooladvies voor het voortgezet onderwijs. De leerkracht van uw kind geeft voor 1 maart 2017 zijn schooladvies. Dit schooladvies van de leerkracht is leidend bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. De uitslag van de eindtoets is naast het schooladvies van de leerkracht, een tweede, objectief gegeven dat dit schooladvies moet bevestigen. 
 
Uw kind staat centraal bij de IEP Eindtoets 

De IEP Eindtoets is een papieren eindtoets die zo is samengesteld dat alle leerlingen worden uitgedaagd om te laten zien hoe vaardig zij zijn op het gebied van taal en rekenen. De IEP Eindtoets toetst de onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen. De eindtoets start met makkelijke opgaven, die oplopen in niveau. We hebben ervoor gezorgd dat uw kind zich volledig kan concentreren op de toets. Uw kind mag in de boekjes schrijven en hoeft dus niet met verschillende opdrachtenboekjes en antwoordformulieren te werken. Dat is wel zo overzichtelijk! 
 
Taal geen struikelblok bij rekenen 

Bij het maken van de IEP Eindtoets is veel aandacht besteed aan de formulering van de opgaven. De vragen bij rekenen zijn zo opgebouwd dat kinderen die meer moeite met taal hebben, niet struikelen over de vraagstelling. Elk overbodig detail is weggelaten, de vraagstelling is kort en bondig en de antwoorden zijn op eenzelfde manier opgebouwd.  

ouderbrochure
  

Deel deze pagina: