Plaatje bij het artikel van ODBS 't Heem

ODBS 't Heem staat voor:

  • Meervoudige Intelligentie
  • Dalton
  • Werkeilanden
  • Groepsdoorbrekend werken

IEP advieswijzer

De toetsen en instrumenten in de IEP Advieswijzer geven samen een compleet beeld van wat de leerling kan op het gebied van hoofd (taalvaardigheid, rekenvaardigheid en intelligentie van leerlingen), hart (voorkeuren en persoonlijke kenmerken van de leerling) en handen (praktische vaardigheden).

De ontwikkeling van een basisschoolleerling wordt acht jaar gevolgd door observaties en toetsen. Hierdoor krijgt de leerkracht een goed beeld van wat een leerling kan en daarmee kan hij aan het einde van de basisschoolperiode een passend schooladvies geven voor het vervolgonderwijs. Niet alleen de cognitieve vaardigheden (hoofd) van een leerling zijn van belang bij het geven van een goed schooladvies. Ook het doorzettingsvermogen, de motivatie, de studievaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling (hart) en praktische vaardigheden als de sportiviteit en de muzikaliteit (handen) van een leerling zijn hierbij van belang. Al deze factoren bepalen welke leerweg bij een leerling past en wat voor (extra) begeleiding er nodig is om de leerling zijn of haar diploma te laten behalen. Kortom: met deze toetsen kan er gekeken worden naar het complete kind: naar hoofd, hart én handen.

Hoofd

Onder hoofd vallen de toetsen die de taalvaardigheid, rekenvaardigheid en intelligentie van een leerling meten. Het schooladvies in de IEP Advieswijzer wordt berekend op basis van de resultaten op de taal- en rekentoetsen. De taal- en rekenvaardigheid van een leerling zijn namelijk belangrijke factoren voor het niveau waarop de leerling in het voortgezet onderwijs verder kan leren. Daarnaast kunnen in het advies de leerprestaties van de leerling, zijn leercapaciteit en zijn prestaties op het gebied van wereldoriëntatie meegenomen worden bij het geven van een passend advies.

Wat toetsen we ?  Intelligentie

Hart

Hart heeft te maken met het doorzettingsvermogen, de motivatie, de studievaardigheden, het sociaal-emotioneel welbevinden en de sociale vaardigheden van een leerling. Leerlingen presteren beter als ze kunnen leren op de manier die het beste bij hen past. Bij het begeleiden van een leerling is het belangrijk om te weten welke voorkeuren een leerling heeft bij het leren en ontwikkelen. De IEP Advieswijzer geeft op sociaal gebied een beeld van de sociale vaardigheden van een leerling, de omgang met gevoelens, het samenwerken met andere leerlingen en het inlevingsvermogen naar anderen toe.

Wat toetsen we ? leeraanpak en sociaal emotionele ontwikkeling

Handen

Bij handen gaat het om de praktische vaardigheden van een leerling. Denk hierbij aan de creativiteit van de leerling, de sportiviteit van een leerling en zijn muzikaliteit. De IEP Advieswijzer brengt onder andere in kaart of een leerling anders durft te zijn, out of the box kan denken, reflecteert op zijn product en proces en gelooft in zijn eigen ideeën. Leerlingen kunnen op deze manier hun talenten laten zien.

Wat toetsen we ? creatief vermogen

Deel deze pagina: