Plaatje bij het artikel van ODBS 't Heem

ODBS 't Heem staat voor:

  • Meervoudige Intelligentie
  • Dalton
  • Werkeilanden
  • Groepsdoorbrekend werken

Buitenschoolseopvang de Bengel

BSO via Kinderopvang de Bengel Tijdelijk, een paar uur of een hele middag opvang nodig voor jouw kind? Of heb je morgen al opvang nodig? Dat kan! Kinderopvang de Bengel biedt kinderen na schooltijd, plezier, gezelligheid en ontspanning aan. Kinderopvang de Bengel kiest voor kleinschaligeBSO die exclusief is voor de kinderen die naar dezelfde school gaan. Wij werken met vaste medewerkers waardoor de kinderen een vertrouwd gezicht zien na schooltijd.

BSO via Kinderopvang de Bengel
Tijdelijk, een paar uur of een hele middag opvang nodig voor jouw kind?  Of heb je morgen al opvang nodig? Dat kan!  Kinderopvang de Bengel biedt kinderen na schooltijd, plezier, gezelligheid en ontspanning aan. Kinderopvang de Bengel kiest voor kleinschaligeBSO die exclusief is voor de kinderen die naar dezelfde school gaan.  Wij werken met vaste medewerkers waardoor de kinderen een vertrouwd gezicht zien na schooltijd.

Een gevoel van ‘thuis’ komen
Kinderen bepalen bij ons in grote mate zelf hoe zij hun vrije tijd op de BSO willen invullen. Zo kunnen ze zich rustig terugtrekken met een boekje of ze kunnen gaan spelen met andere kinderen. Wanneer ze niet weten wat ze willen doen, kunnen ze zich aansluiten bij een activiteit die is bedacht door één van onze medewerkers’. Zo is er elke middag de ruimte om zich ‘thuis’ te voelen op de BSO.  

Unieke flexibiliteit
De BSO is een onderdeel van Kinderopvang de Bengel. De Bengel staat voor flexibiliteit. Kinderopvang de Bengel heeft alleen één ‘vast blok’ van 14.00 – 16.00 uur. Daarna betaal je alleen de uren die je daadwerkelijk afneemt! Over de uren die je twee maanden van tevoren doorgeeft, ontvang je een korting. En mocht er onverhoopt een keer afgezegd worden, dan doet Kinderopvang de Bengel ook niet moeilijk. Lees meer over onze regels bij tarieven.

Openingstijden
Aansluitend aan de het einde van de schooldag gaat de BSO open. BSO ’t  heem start de opvang vanuit de vraag die er op dit moment is. Dit betekent dat de BSO start op dinsdag- en donderdagmiddag. Dit  zijn de dagen waarop de deelnemers van de enquête hebben aangegeven, de meeste behoefte te hebben aan BSO. Bij voldoende deelname/ vraag van ouder(s)/verzorger(s) zal ook op de maandag,  woensdag en/of  vrijdag  BSO worden aangeboden op ’t Heem.

Tarieven

Wat kost de opvang
De kosten die je betaalt voor de kinderopvang zijn gebaseerd op het jaarinkomen van het gezin. Omdat de BSO locaties van Kinderopvang de Bengel erkende opvanglocaties zijnontvang je een groot deel van de kosten terug van de belastingdienst. Wil je weten wat de kosten voor jou zijn? Kijk dan in de onderstaande tabel. Hier vind je de netto kosten per uur, op basis van een gemiddelde uurprijs van € 6,70.

Gezinsinkomen tot

Kind met meeste uren

Overige kinderen

 

 

 

€ 30.000,--

€ 1,78

€ 1,25

€ 40.000,--

€ 2,10

€ 1,36

€ 50.000,--

€ 2,44

€ 1,50

€ 60.000,--

€ 3,01

€ 1,63

€ 70.000,--

€ 3,60

€ 1,82

 

 

 

Je betaald wat je afneemt
De eerste twee uur per dag worden altijd in rekening gebracht. Daarna kun je per half uur opvang afnemen.  Zo betaal je nooit te veel!

Korting 
Het standaard uurtarief is € 6,70. Per half uur  zijn de kosten € 3,35. Weet je al ruim van te voren welke uren je opvang nodig hebt, geef dit dan uiterlijk 2 kalendermaanden van te voren door. Je ontvangt dan € 0,15 korting op het standaarduurtarief.

Unieke service
Extra dagje vrij gevraagd op het werk? De aangevraagde uren worden niet in rekening gebracht als zij, met inachtneming van een minimale periode van twee weken, uiterlijk op vrijdagmiddag voor 18.00 uur zijn geannuleerd. Uren die later afgezegd worden voor de helft doorberekend tegen het standaardtarief.

Werkwijze

Inschrijven
Als je gebruik wilt maken van de BSO ontvangen wij graag een inschrijfformulier. Zodra wij deze ontvangen hebben nemen wij persoonlijk contact met jou op. Het aanvraagformulier nemen we dan samen door. Waar nodig geven we aanvullende informatie. Zo weet je precies waar je aan toe bent. Tot slot  bespreken hoe en wanneer de BSO voor jou kind kan gaan starten. Een inschrijfformulier kun je aanvragen bij Kinderopvang de Bengel of downloaden op de site www.kovdebengel.nl

Heb je eerst nog vragen dan kun je ons natuurlijk ook vooraf bellen of mailen.

Eerste opvangdag
Voordat de opvang start is het wenselijk dat je samen met je kind komt kennismaken. De BSO medewerkster kan dan laten zien hoe een BSO middag er uit kan zien. Welke spelletjes kun je doen, welke materialen zijn er maar ook welke regels gelden er. Een goede voorbereiding biedt veiligheid waardoor je kind zich snel “thuis” kan voelen op de BSO.

Ook belangrijk

Pedagogisch beleid
In ons pedagogisch beleid plan staat omschreven hoe wij omgaan met de kinderen en zorg dragen voor een gezonde en veilige ontwikkeling van jou kind.Ook deze kun je terugvinden op de site van Kinderopvang de Bengel.

Risico-inventarisatie
Kinderen en de ouders moeten op een veilige en gezonde opvanglocatie kunnen vertrouwen. De Bengel voert daarom jaarlijks op elke locatie een risico-inventarisatie uit ten aanzien van veiligheid en gezondheid. Risico’s zijn niet altijd uit te sluiten maar wel te beperken. Lees hier onze huisregels.

Gemeente en GGD
De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kinderopvang. Zij moeten er op toezien dat alle kinderopvang locaties binnen hun gemeente voldoende kwaliteit bieden. Jaarlijks worden er dan ook inspecties bij alle kinderopvang voorzieningen uitgevoerd. De gemeente doet deze inspecties niet zelf maar besteed dit uit aan de GGD. Naar aanleiding van de inspectie stelt de GGD een rapport op en stuurt deze door naar de gemeente zodat zij weten of ze wel of niet moeten handhaven. Een overzicht van alle inspectierapporten is terug te vinden in het Landelijk Register Kinderopvang

Kinderopvangtoeslag
Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Hoeveel kinderopvangtoeslag je krijgt, hangt af van het gezinsinkomen en van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Daarnaast heeft de overheid een aantal regels opgesteld. Je kunt alleen kinderopvangtoeslag krijgen voor de uren die je werkt. Hierbij moet je uitgaan van de ouder die de minste uren per jaar werkt. Voor buitenschoolse opvang geldt dat je maximaal over 70% van die gewerkte uren toeslag kunt aanvragen. Een andere belangrijke regel is dat je alleen kinderopvangtoeslag kan aanvragen voor de lopende maand en 1 maand daaraan voorafgaand. Vraag de toeslag daarom tijdig aan.

Klachten
Als je een klacht hebt of je bent niet tevreden dan horen wij dit graag. Komen wij er samen niet uit dan heb je het recht om je klacht in te dienen bij het Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. Het SKK is een externe onafhankelijke klachtencommissie waarbij Kinderopvang de Bengel is aangesloten.

Wil je meer weten over BSO ’t Heem neem dan contact met ons op.

Kinderopvang de Bengel
Stationsstraat 25
7475AL Markelo
0547-362205

infobso@kovdebengel.nl

Deel deze pagina: