Plaatje bij het artikel van ODBS 't Heem

ODBS 't Heem staat voor:

  • Meervoudige Intelligentie
  • Dalton
  • Werkeilanden
  • Groepsdoorbrekend werken

Werken met de datamuur

.De datamuur is een hulpmiddel om leerlingen met vergelijkbare leerbehoeften in een groep in kaart te brengen en te clusteren

Leerlingen verschillen van elkaar. Om het maximale uit alle leerlingen te halen is differentiatie nodig. Bij het onderwijzen van de basisvaardigheden weten we dat convergente differentiatie het meest effectief is. Dit betekent dat we voor alle leerlingen in de groep in ieder geval geformuleerde basisdoelen willen bereiken. Differentiatie vindt met name plaats in de hoeveelheid tijd en de instructie en begeleiding door de leerkracht. Op de datamuur krijgen de data, de toetsresultaten van de hele groep, een gezicht. Het is een ‘muur van gegevens’ die uitgangspunt is voor een gesprek over de inhoud en organisatie van het onderwijs.

Continu verbeteren in kleine stapjes in de richting van een gewenst doel. In groep 5 kan dit bijvoorbeeld zijn dat er gemiddeld minder dan vijf fouten worden gemaakt in een dictee, of dat de klas in staat is om een bepaald aantal plus-min sommen te maken in één minuut.

Het doel kan eigenlijk van alles zijn, mits dit maar ‘smart’ is:  specifiek, meetbaar, acceptabel (lees: de kinderen staan er zelf achter!),  realistisch en tijdgebonden. Wat je frequent meet, wordt vanzelf realiteit.

Op onze datamuur vind je de volgende informatie :

  • missie van de groep
  • groepsafspraken
  • een doel op gebied van taal, lezen, rekenen en sociaal emotioneel
  • delta/plus

 

 Deel deze pagina: