Plaatje bij het artikel van ODBS 't Heem

ODBS 't Heem staat voor:

  • Meervoudige Intelligentie
  • Dalton
  • Werkeilanden
  • Groepsdoorbrekend werken

Meervoudige Intelligentie

De Amerikaanse hoogleraar Howard Gardner onderscheidt acht intelligenties. Ieder mens bezit ze alle acht, men heeft er echter vaak slechts enkele sterk ontwikkeld. Deze sterk ontwikkelde intelligenties bepalen de manier waarop men leert, bepalen de voorkeur voor bepaalde activiteiten.

Waarom talentontwikkeling op 't Heem? Talenten zijn mogelijkheden, die kinderen hebben om zich in een samenleving te kunnen ontwikkelen. Om zich als individu te onderscheiden in muzikaliteit, artistieke, theatrale, sportieve of beeldende vermogens. Het is in het belang van elk kind en van de maatschappij om de aanwezige talenten aan te spreken en optimaal te benutten. Het zelfbeeld van de kinderen wordt hierdoor versterkt en hun horizon verbreedt.

Wij willen ons specialiseren in meervoudige intelligentie. Iedereen heeft 8 intelligenties (talenten/capaciteiten), maar iedereen gebruikt ze op eigen wijze. Mensen hebben meer aanleg voor  het een dan voor het ander. Er zijn verschillen tussen kinderen, omdat de 8 intelligenties verschillend ontwikkeld kunnen zijn.

Deel deze pagina: