Plaatje bij het artikel van ODBS 't Heem

ODBS 't Heem staat voor:

  • Meervoudige Intelligentie
  • Dalton
  • Werkeilanden
  • Groepsdoorbrekend werken

Samenwerken

Als een school alleen gericht zou zijn op zelfstandig werken, dan zouden de kinderen een belangrijk deel van hun menselijke ontwikkeling missen. Mensen zijn namelijk sociale wezens. Leren rekening met elkaar te houden en leren fatsoenlijk en aardig met elkaar om te gaan zijn bijzonder belangrijke vaardigheden die je op school onder andere kunt oefenen door samen te werken. Daarbij leer je bijvoorbeeld te luisteren naar anderen, je mening te vertellen en te overleggen.

Coöperatief werken

Een bijzondere vorm van samenwerken is het coöperatief leren. Bij coöperatieve werkvormen is het onmogelijk om een opdracht in je eentje te doen. In een groepje doet ieder zijn deel en samen bereik je iets waar je trots op bent. En dat kan op aangepaste wijze zelfs al bij de kleuters.
We maken op dit moment gebruik van de structuren binnen/buiten kring, tweevergelijk, zoek de valse, tweepraat en tweetalcoach. Er wordt minimaal één keer per week gebruik gemaakt van een coöperatieve werkvorm. (Zie bijlage 7)
Er zijn vier basisprincipes waaraan coöperatief leren moet voldoen (GIPS)

G
Gelijke deelname
Om de beurt antwoord geven of een rol vervullen tijdens de activiteit.

I
Individuele aansprakelijkheid
Ieder kind moet zelf het antwoord weten.

P
Positieve wederzijdse afhankelijkheid
Je hebt elkaar nodig. Twee weten meer dan 1.

S
Simultane actie
In tweetallen is 50% waarneembaar actief. In viertallen is dat minstens 25%. Waarschijnlijk zijn de percentages hoger, omdat kinderen leren om naar elkaar te luistern, elkaar te stimuleren en vragen te stellen.

Om de samenwerking te bevorderen, maken we gebruik van teamboxen in de groepen 3 t/m 8. Elk groepje heeft een teambox, hierin zit materiaal om gemakkelijk samen te kunnen werken zoals schrijf/tekenmateriaal, scharen, een klokje etc. Daarnaast leren de kinderen met behulp van rollenkaarten (zie bijlage 8) om een bepaalde verantwoordelijkheid binnen het groepje nemen. Zo is er een materiaalchef die verantwoordelijk is voor de teambox en het materiaal, zoals schriften en boeken, de tijdbewaker helpt het groepje herinneren aan de werktijd nog beschikbaar is, de stiltekapitein begeleidt het groepje bij het gebruiken van het juiste stemvolume, passend bij de kleur van het stoplicht en de groepskapitein bepaalt de plek van het groepje. 

Maatjes

Door de hele school heen wordt gewerkt met maatjes. Maatjeswerken betekent dat een kind gedurende een week samenwerkt met een klasgenoot die hij niet zelf mag kiezen. De leerkracht bepaalt welke kinderen er deze week maatjes van elkaar zijn.

Hierdoor wordt voorkomen dat voor het samenwerken alleen maar vriendjes worden gekozen. Wij vinden dat je ook moet leren samen te werken met kinderen die je niet zelf zou uitkiezen. Zo zit het echte leven namelijk ook in elkaar. En dan blijkt dat kind dat je niet zelf zou hebben gekozen, opeens toch heel aardig te zijn.

Als de gelegenheid zich voordoet om oudere kinderen te laten samenwerken met jongere, dan maken we daar binnen onze school graag gebruik van. Een paar voorbeelden: De kleutergroepen zijn bijvoorbeeld bewust 1/2-combinaties, omdat een kind van groep 2 het heel fijn vindt om een kind van groep 1 te helpen en dat in het algemeen ook heel goed kan. De kinderen van groep 8 assisteren in de pauze in de kleutergroepen. Kinderen van de hogere groepen oefenen het lezen met kinderen van de middenbouw en voelen zich reuze trots als de leesprestaties van "hun" kinderen omhoog gaat.

Elke week  staan er maatjesopdrachten op het taakblad , deze worden samen met  het maatje ingepland.

Vaardigheden samenwerken

Om goed te kunnen samenwerken, moet kinderen bepaalde vaardigheden leren. De leerkracht speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van deze vaardigheden (zie bijlage 9). In de onderbouw wordt aandacht besteed aan de basisvaardigheden. Vanaf groep 4 leren de kinderen voortgezette en gevorderde vaardigheden ontwikkelen. 

Rapportgesprekken

Om een betere samenwerking te bewerkstelligen tussen ouders, kind en leerkracht worden zowel ouders als kind uitgenodigd bij de rapportgesprekken. In gezamenlijk overleg wordt besproken hoe het gaat en op welke manier we verder gaan. Op deze manier ontstaat er meer betrokkenheid en heeft het kind niet het gevoel dat er voor hem beslist wordt.

Schoolkrant

De schoolkrantredactie bestaat uit kinderen uit groep 7 en 8. Samen met een leerkracht zorgen zij ervoor dat er 3 keer per jaar een schoolkrant wordt uitgegeven wordt. In de schoolkrant staan onder andere allerlei verschillende stukjes met interviews, nieuws uit verschillende groepen en recepten.

Deel deze pagina: