Plaatje bij het artikel van ODBS 't Heem

ODBS 't Heem staat voor:

  • Meervoudige Intelligentie
  • Dalton
  • Werkeilanden
  • Groepsdoorbrekend werken

Opbrengsten van daltononderwijs

Wij onderscheiden ons door deze licentie van scholen die wel Daltonaspecten in hun systeem hanteren, maar daar niet op alle fronten uitvoering aan geven. Juist vanwege ons aanbod kan het kind na acht jaar basisonderwijs in een veilige omgeving, goed toegerust naar het voortgezet onderwijs.

De voordelen op een rijtje

leerlingen die met vrijheid en verantwoordelijkheid hebben leren werken kunnen meer efficiënt met hun tijd omgaan,
leerlingen leren zelf plannen en worden gestimuleerd tot het nemen van initiatief,
kinderen krijgen "gelaagde instructie" (zoveel als nodig is) en kunnen daarmee gemotiveerd, op het goede moment, aan het werk gaan,
kinderen die extra hulp nodig hebben krijgen die op maat geboden; leerlingen met een hogere begaafdheid kunnen verdiepings- en verrijkingsstof maken.
op basis van respect en vertrouwen houden leerlingen rekening met elkaar en de leerkracht. Dit gegeven wordt nog versterkt door het feit dat wij een Openbare school zijn en veel waarde hechten aan respect voor ieders afkomst en overtuiging. Daarnaast ontstaat een meer hechte band tussen kinderen vanwege het feit dat zij op diverse manieren samenwerken,
Door het werken met taken en taaktijd heeft de leerkracht meer tijd en ruimte om kinderen individueel te ondersteunen.
In de meeste beroepen in de huidige westerse kennismaatschappij wordt initiatief, verantwoordelijkheid en creativiteit verwacht. Vaak moet er worden overlegd met collega's, opdrachtgevers en diverse instanties. Zowel zelfstandigheid als het goed kunnen samenwerken zijn daarbij belangrijk.
De maatschappij vraagt om participerende, kritische burgers. We willen een bijdrage leveren dat onze toekomstige wereldburgers zich verantwoordelijk voelen voor de samenleving en actief deelnemen aan democratische processen.

Deel deze pagina: