Plaatje bij het artikel van ODBS 't Heem

ODBS 't Heem staat voor:

  • Meervoudige Intelligentie
  • Dalton
  • Werkeilanden
  • Groepsdoorbrekend werken

Burgerschap

Hier vindt u het document burgerschap.

Je kunt geen krant openslaan, of er staat wel iets over waarden en normen. Vaak wordt er op een negatieve manier over waarden en normen gesproken : normen vervagen, de maatschappij verhardt, etc. Voor het basisonderwijs zijn kerndoelen opgesteld over burgerschap, waarbij kennis over de rol van de burger en het zich gedragen vanuit respect voor algemeen geldende waarden en normen.
Aan deze doelen wordt voornamelijk gewerkt tijdens de "gewone schoolvakken", zoals geschiedenis en gymnastiek en vormen op onze school een vast onderdeel in ons leerstofaanbod. Ook bij vakken als godsdienst, levensbeschouwing, geestelijke stromingen en sociale vaardigheden geven wij onze kinderen bagage mee om normen en waarden inhoud te geven.

 

Burgerschap 't Heem

Deel deze pagina: