Plaatje bij het artikel van ODBS 't Heem

ODBS 't Heem staat voor:

 • Meervoudige Intelligentie
 • Dalton
 • Werkeilanden
 • Groepsdoorbrekend werken

Bibliotheek op school

Met de Bibliotheek op school werken bibliotheken en scholen structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis.

De Bibliotheek op school in een notendop

 • Structurele samenwerking school, bibliotheek, gemeente
 • Gericht op aantoonbare verbetering van lezen, taal, informatie- en mediavaardigheid leerlingen
 • Jaarlijks lees- en mediaplan met doelen en activiteiten vormt het operationele uitgangspunt
 • Structurele aandacht voor lezen en mediawijsheid (ingeroosterd)
 • Goede doelgroepgerichte collectie boeken en materialen per leerling
 • Alle leerlingen en leerkrachten lid van de bibliotheek
 • Materialen beschikbaar voor op school en thuis
 • Minimaal 50 procent van de collectie is fysiek in de school aanwezig en direct uitleenbaar
 • Overige deel van collectie is ook fysiek aanwezig of wordt gereserveerd via de digitale Bibliotheek op school
 • Goede samenwerking tussen kundige en opgeleide leescoördinator (school) en leesconsulent (bibliotheek)
 • Goede samenwerking tussen kundige en opgeleide mediacoaches van school en bibliotheek
 • Resultaten worden gemonitord en bijgestuurd

Bibliotheekpas

Alle kinderen van school zijn in het bezit van een bibliotheekpas. Of zij hadden deze al of zij hebben deze vorig jaar gekregen van Jolande onze leesconsulent vanuit de bibliotheek gekregen.
 
Boeken reserveren
De kinderen kunnen via de website van school inloggen op de site van bibliotheek op school en kunnen dan een boek reserveren. Dit kan natuurlijk ook vanuit huis. 
 
 

Boeken van de schoolbibliotheek en boeken van de 'echte' bibliotheek.

De boeken die de kinderen op school lenen blijven op school. De kinderen mogen een boek van huis meenemen naar school, dit mag ook een bibliotheekboek zijn. Het kan echter niet in schoolbibliotheek worden ingeleverd.

Deel deze pagina: