Plaatje bij het artikel van ODBS 't Heem

ODBS 't Heem staat voor:

  • Meervoudige Intelligentie
  • Dalton
  • Werkeilanden
  • Groepsdoorbrekend werken

Van peuter tot puber op één school

Onderwijs vernieuwing Basisschool 't Heem in Nijverdal begint met een eigen peuterspeelzaal Heemkids, die morgen officieel wordt geopend. Peuters wennen zo alvast aan de basisschool. Uit de krant van 19 januari 2018

Van peuter tot puber op één school

Peuterleidster Marieke de Graaf van Heemkids met het eerste kindje, Tess Velthuis. In de loop van het jaar komen er meer peuters. ©Lenneke Lingmont

De nieuwe peutergroep is in januari begonnen met de 2-jarige Tess Velthuis, die in de loop van het jaar gezelschap krijgt van zeven andere kinderen. Als het nodig is, komt er een tweede groep bij, zegt directeur Erwin Vos van 't Heem. "We mogen als school met ingang van 1 januari onze eigen peuterspeelzaal beginnen omdat er een nieuwe wet is", licht hij toe. "We hebben hier wel een naschoolse opvang gehad in ons gebouw maar die viel onder een aparte organisatie. Helaas zijn ze destijds naar een andere school vertrokken in verband met ruimtegebrek. We grijpen nu de wetswijziging aan om de peuters zelf op te vangen, met ons eigen concept. Op die manier kunnen we een doorgaande leerlijn opzetten van 2-jarigen richting de basisschool."

De directeur klopte aan bij Gastouderbureau de Bengel in Markelo. "We waren in de tijd van de economische crisis al in gesprek met De Bengel over buitenschoolse opvang. Maar dat is min of meer doodgebloed omdat er toen niet voldoende vraag naar was. Via hen zijn we in contact gekomen met Marieke de Graaf, die de peuterspeelzaal gaat leiden. Zij heeft daarvoor de benodigde diploma's en wij hebben een contract met haar afgesloten."

De belangrijkste beweegreden om met een eigen peuterspeelzaal te beginnen is de mogelijkheid voor een doorgaande leerlijn. Bovendien past het initiatief in de vorming van integrale kindcentra.

Gemakkelijker

"We denken dat de overgang naar groep 1 van de basisschool makkelijker gaat wanneer de kinderen al bij ons op school zijn. We stemmen het programma van de peuters af op dat van de school. Zo hebben we bijvoorbeeld deze week als thema 'kunst' en daar haakt Marieke op in door te gaan schilderen met de kinderen. Het komt er op neer dat we ze zo vroeg mogelijk willen laten wennen aan school. Groep 1 betekent nu vaak een nieuwe start, maar ik zie liever dat kinderen hier met 2 jaar een start maken en doorgroeien. We spelen in op de toekomst waarbij ik verwacht dat de leerplicht op termijn van vijf naar vier jaar of lager gaat."

Door bij 't Heem peuters al welkom te heten, wordt tegelijkertijd voorkomen dat kinderen van hot naar her worden gesleept, ziet de schooldirecteur. Ouders werken tenslotte vaak allebei en hebben opvang nodig voor de kinderen. "Ze kiezen vaak bewust voor de peuterspeelzaal" , zegt Marieke de Graaf. "Het mooie is dat ze van oudere kinderen op school veel kunnen leren. Daarom zorg ik ervoor dat in overleg met de groepsleerkracht kinderen bijvoorbeeld hier komen spelen. Bovendien leert het kind de omgeving en leerkrachten alvast kennen en omgekeerd kennen de leerkrachten het kind ook. Het voelt gewoon alsof we één zijn."

Traditioneel

Andere peuterspeelzalen zijn volgens Erwin Vos nog vrij traditioneel ingesteld. "De klassieke peuterspeelzaal sterft langzaam uit. Wij letten op de vaardigheden van de kinderen en op hun talenten. Dat past binnen ons schoolconcept. Wij nemen uiteraard wel toetsen af omdat het moet, maar we vinden ons schoolvolgsysteem belangrijker om te kijken wat een kind kan. Onze school is eigenlijk een mini-maatschappij waarin kinderen leren functioneren."

De opkomst van het internet, computers, laptops, mobiele telefoons enzovoort vraagt naar andere vaardigheden en daar moet een school alert op blijven, vindt Vos. "Topografie geven wij alleen nog in hoofdlijnen omdat kinderen tegenwoordig alles kunnen opzoeken. De leerkracht krijgt een andere rol en wordt steeds meer een coach. Zij wijzen het kind de weg naar wat het wil leren. Filmpjes over hoe je een bepaalde rekensom moet maken, kunnen ze opzoeken op internet." Het ideaal van de directeur is om 'aan de bovenkant' van de basisschool een soort junioracademie te maken waarbij 11- en 12-jarigen nog een paar jaar op de basisschool blijven. "Dan begint net de puberteit en wat is fijner dan die in een vertrouwde omgeving te beleven? Bovendien hebben ze dan langer de tijd om keuzes te maken over wat ze later willen doen. Maar ook nu al leren de kinderen hier een agenda bij te houden en om huiswerk te plannen. Het grootste compliment dat we krijgen is dat onze leerlingen sociaal vaardig zijn en goed kunnen plannen. Na 2 tot 3 jaar in het voortgezet onderwijs zitten ze vaak nog op dezelfde plek."

Veiligheidseisen

De peuters worden ondergebracht in het speellokaal dat aan alle veiligheidseisen is aangepast. Op de dinsdag- en donderdagochtend wordt de ruimte omgebouwd voor de peuters. Tess is nu nog alleen, maar ze krijgt regelmatig gezelschap van oudere kinderen. In maart volgt een tweede kindje en later dit jaar komen er nog meer bij.

Openbare basisschool 't Heem houdt morgen van 10.00 tot 13.00 uur een open dag aan de Schubertstraat 18 in Nijverdal. De officiële opening is om 11.00 uur.

 

Deel deze pagina: