Plaatje bij het artikel van ODBS 't Heem

ODBS 't Heem staat voor:

  • Meervoudige Intelligentie
  • Dalton
  • Werkeilanden
  • Groepsdoorbrekend werken

Heem in de pers

Een nieuw jaar... een nieuwe website...

U bevindt zich op de nieuwe, verbeterde website van onze school. Op deze site vindt u alle informatie die van belang is voor u als ouder en onze leerlingen. Naast de vaste items als informatie en teamsamenstelling kunnen de leerlingen ook extra leeractiviteiten via de site terugvinden. Daarnaast heeft iedere groep een eigen pagina waar de activiteiten van uw kind(eren) te volgen zijn.

Ook dit jaar zullen we als school weer een aantal activiteiten voor onze leerlingen en ouders organiseren. Aan het eind van deze maand, om precies te zijn op zaterdag 25 januari is er weer het jaarlijkse open huis. Net als andere jaren zijn nieuwe ouders van harte welkom op onze school om kennis te maken met het Heemconcept, een unieke manier van onderwijs, die steeds meer een gezicht krijgt en echt anders is dan op andere basisscholen. Daarom willen we ook u als ouders/verzorgers deze dag uitnodigen tussen 10.00 uur en 13.00 uur en neem gerust belangstellenden mee deze dag.

Tijdens het open huis zal de lokale radio-omroep HOI FM een live-uitzending verzorgen met onze school als uitzendlocatie. Deze ochtend staat het onderwijs centraal, en daarmee ook de manier van lesgeven zoals wij dat op onze school organiseren. Deze ochtend zijn er ook een aantal gasten, waaronder de heer Herman Wevers, bestuurder van Stichting ROOS, de heer Roel Roelofs, vanuit Samenwerkingsverband De Brug (over passend onderwijs) en Marco Bastmeijer van 4xwijzer, aanwezig zijn om over het onderwijs te praten. Daarnaast zijn er ook volop activiteiten op schoolgeorganiseerd, waaronder een speurtocht door de school. Tijdens deze speurtocht krijgt u een prima beeld van onze school en de thema's die deze periode centraal hebben gestaan. Ook kuntu kennismaken met onze nieuwe rekenmethode, waarmee we na de kerstvakantie zijn gestart.

Ook zullen de voorbereidingen voor «The Voice of 't Heem», een andere grote Heemactiviteit die een maand later wordt gehouden, vanaf deze week worden opgestart.

In 2014 gaan we ook weer verder met de ouderworkshops. Tijdens de workshops gaat het erom dat je samen met je kind aan het thema van school werkt. Hierbij zullen tips en ervaringen uitgewisseld worden, die thuis ook weer te gebruiken zijn. De workshops worden allemaal op dezelfde manier gegeven. We beginnen samen met een kop koffie, waarbij verteld wordt wat het onderwerp is. Tijdens dit moment gaat het erom dat je vragen kunt stellen.
Daarna kan iedereen met zijn/haar eigen zoon/dochter aan de slag. Je kunt alleen met je kind aan het werk of met een groepje, afhankelijk van wat uw kind gekozen heeft. Na afloop komen we weer samen en kijken we terug op het werkuur met je kind door antwoord te geven op vragen zoals: Wat viel je op? Wat vond je leuk? Heb je dingen anders gedaan dan anders? Enz.. Op deze manier worden ouders direct betrokken bij ons onderwijs.

Ook de naschoolse activiteiten starten komende week weer, met de typecursus op de maandag- en dinsdagmiddag, en op woensdag 15 januari (wegens enorme

belangstelling de vorige keer) vanaf 14.00 uur Freerunning. Een week later kunnen de leerlingen deelnemen aan het maken van een voederstok voor de vogels. Tot de meivakantie organiseren we wekelijks dergelijke activiteiten, die vaak aansluiten bij de thema's waar in de verschillende groepen aan wordt gewerkt.

Kortom.... ook dit jaar is er weer van alles te doen op 't Heem. Juist daarom heeft 't Heem nét iets meer ! Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat Marco Bastmeijer (4x wijzer) ons heeft gevraagd de werkwijze in de onderbouw (m.b.v.) de thema's goed uit te werken zodat hij deze van onze school kan overnemen. Dat vinden wij natuurlijk een hele eer !

Graag zien wij u op zaterdag 25 januari tijdens de open dag. Mocht u niet kunnen, dan kunt u natuurlijk altijd een afspraak maken met school om een keer langs te komen en ons concept in de dagelijkse praktijk te ervaren.

Deel deze pagina: