Plaatje bij het artikel van ODBS 't Heem

ODBS 't Heem staat voor:

  • Meervoudige Intelligentie
  • Dalton
  • Werkeilanden
  • Groepsdoorbrekend werken

Wij zijn klaar voor de 21e eeuw ...

Hoe ziet onze wereld er over 20 jaar uit? Als u het weet mag u het zeggen.

De maatschappij verandert snel en voortdurend, structuren komen en verdwijnen weer. De ene technologische vernieuwing haalt de andere weer in. De arbeidsmarkt wordt steeds vloeibaarder, de economie minder voorspelbaar en met name informatiestromen zijn ongekend.

En dan het onderwijs … pakweg 20 tot 30 jaar geleden was je als leerkracht vooral bezig met het overdragen van kennis waarvan je zeker wist dat je leerlingen dit nodig zouden hebben. Het was veelal gestroomlijnd : kennis opdoen, reproduceren, deskundigheid ontwikkelen, passen in een model, procedures toepassen.Creativiteit, innovatief denken en eigen ondernemerschap werden als lastig gezien. Dit is de laatste jaren echter aan het kantelen.

De toekomst is onvoorspelbaar. Wat moeten we leerlingen dan als bagage meegeven, hoe kunnen we ze goed toerusten voor hun toekomstige maatschappij? Daar zijn we als school op dit moment volop mee bezig. Naast taal, rekenen en de kernvakken, leren we de leerlingen ook 21th skills aan : vaardigheden die nodig zijn om je straks in de maatschappij staande te houden. Deze 21th skills ( samenwerken, creativiteit, ICT-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden ) zitten steeds meer in ons dagelijks onderwijs verwoven. Ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding komen van pas in de 21e eeuw (bron : kennisnet)

Om deze 21th skills nog verder te versterken hebben we o.a. een subsidie aangevraagd waarbij we, samen met LEGO education, lessen ontwikkelen die passen binnen de werkwijze van de werkeilanden. In de loop van 2016 willen we hetzelfde gaan doen met muziek. Op deze manier willen we onze leerlingen voorbereiden op hun toekomstige maatschappij… en die is echt anders dan die van ons op dit moment !

Deel deze pagina: