Plaatje bij het artikel van ODBS 't Heem

ODBS 't Heem staat voor:

  • Meervoudige Intelligentie
  • Dalton
  • Werkeilanden
  • Groepsdoorbrekend werken

Open huis 21 januari 2017

“Welke basisschool zou u anderen aanraden? En waarom?”

Dat vroegen wij een tijdje geleden aan verschillende ouders die twijfelden over de keuze van de school voor hun kind. Wij stonden versteld van hun antwoorden.Centraal stond daarin: scholen waar hun kinderen hoge cijfers moesten halen. “Want dan heb je meer kans op slagen aan de universiteit”, voegden ze er in één adem aan toe. Of “Dicht bij de peuterspeelzaal, dat is één keer rijden wanneer ik de andere naar de basisschool moet brengen.” Echter wanneer er (leer)problemen ontstaan bij een leerling gaan ouders kritisch kijken wat hun kind nodig heeft en of de huidige school wel de juiste is. Waarom niet direct daarmee beginnen?

Zelden horen wij een ouder zeggen: “Ik prijs die school aan omdat ze je kind vaardigheden helpt ontwikkelen die cruciaal zijn in de wereld van de toekomst. Een wereld die er door ingrijpende sociale, ecologische, economische en politieke veranderingen van de laatste jaren er helemaal anders zal uitzien dan die van de vorige eeuw.

Kennisoverdracht is nog steeds te veel de standaard in het onderwijs. Kinderen proppen feiten en data in hun hoofd, en memoriseren en reproduceren gespecialiseerde, abstracte kennis. Gelukkig evolueert ons onderwijs in de goede richting. De ene school staat daarin al verder dan de andere.

Op ’t Heem lopen we vooraan in die veranderende schoolontwikkeling. Onze keuze om de inmiddels gehonoreerde subsidie voor “Thinking of Learning” aan te vragen, waarbij ontwerpend en ontdekkend leren centraal staan, is daar een goed voorbeeld van. Ook tijdens het middagprogramma (MI/WO) en reguliere lessen, waarbij we uitgaan van de Daltonprincipes, staat dit vernieuwende onderwijs centraal. De datamuur, de kindgesprekken tijdens de 10-minuutgesprekken en ontwikkeling van het portfolio zijn andere voorbeelden

Onderwijs van de 21ste eeuw

Ik vind het als schoolleider wat het onderwijs van de 21ste eeuw betreft, een systeem waarbij leerlingen leren samenwerken om uitdagende en zinvolle doelen te bereiken erg belangrijk. Waarbij leerlingen leren om informatie uit verschillende bronnen te raadplegen en leren om hun mening te verkondigen. Waarbij leerlingen feedback krijgen op de kwaliteit van hun werk en de vooruitgang die ze maken. Waarbij leerlingen leren hoe ze problemen kunnen oplossen en hoe ze creatief en out of the box kunnen leren denken. Op ’t Heem realiseren we dit met ons team steeds meer en meer.Het is ook een verandering die je niet zo maar kunt realiseren. Dit kost jaren voorbereiden, ontwikkelen en keihard werken! Het onderwijs wordt meer en meer multimediaal en digitaal. Leerlingen moeten leren omgaan met plotse wendingen en onverwachte uitdagingen. Ze moeten leerstrategieën, leerattitudes en leervaardigheden ontwikkelen die hen in staat stellen om hun verdere ontwikkeling en ontplooiing in eigen handen te nemen.

Mini maatschappij

Als school willen we graag een “mini maatschappij” zijn, waarin onze leerlingen kennis maken met de verschillen waar ze in de toekomst mee te maken krijgen. Ze leren om te gaan met verschillen tussen mensen, culturen en geloofsovertuiging. Niet alleen tijdens de lessen GVO en HVO, maar ook in het dagelijks leven op onze school. Dat maakt ons als openbare school juist zo uniek. Ook het feit dat vrijwilligers ons ondersteunen en we mensen in dienst hebben die het moeilijk vinden in een “normale” maatschappij mee te komen zijn voorbeelden. Zowel de vrijwilligers maar ook Linda als Wajong hebben een belangrijke bijdrage bij ons op school (en de huidige multiculturele en multireligieuze maatschappij).

Kom kijken tijdens de Heemweek en open huis! In januari organiseren we weer ons jaarlijks open huis (op zaterdag 21 januari) en de Heemweek, voorafgaand aan het open huis.

Veel (nieuwe) ouders kiezen komende maanden een school voor hun kind(eren). Dit naar aanleiding van de brief die ouders ontvangen via de gemeente wanneer zij een kind hebben dat komend jaar naar school moet. Ik nodig u uit om tijdens de Heemweek en/of tijdens de open dag naar school te komen. Dan ziet u dat onze school anders onderwijs geeft dan de andere basisscholen binnen onze gemeente. Dit unieke onderwijsconcept zorgt ervoor dat uw Kind(eren) straks klaar zijn voor de grote stap in de maatschappij. En nog goed ook, kijk maar naar het inspectierapport van april dit jaar waarin zij zegt “Als we het nieuwe waarderingskader toepassen waarmee jullie school is beoordeeld zou de school nu GOED als eindoordeel krijgen, omdat didactisch handelen en kwaliteitscultuur als goed zijn beoordeeld en alle andere standaarden voldoende zijn”.


Kom zelf kijken in ons totaal verbouwde schoolgebouw dat voldoet aan alle eisen van ons onderwijsconcept en oordeel niet op basis wat van anderen zeggen! De deur staat altijd voor u open en oordeel zelf : ’t Heem heeft nét iets meer!!!

Deel deze pagina: