Plaatje bij het artikel van ODBS 't Heem

ODBS 't Heem staat voor:

 • Meervoudige Intelligentie
 • Dalton
 • Werkeilanden
 • Groepsdoorbrekend werken

Inspectiebezoek

Als we het waarderingskader zouden toepassen waarmee jullie school is beoordeeld zou de school nu GOED als eindoordeel krijgen, omdat didactisch handelen en kwaliteitscultuur als goed zijn beoordeeld en alle andere standaarden voldoende zijn.

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd inspectiebezoek donderdag 12 mei. De hele dag heeft de inspectie onderzoek gedaan, van groepsbezoeken tot het bestuderen van documenten en van gesprekken met leerlingen en ouders tot gesprekken met team en directie. De inspectie kwam tot de volgende bevindingen :

Inspectierapport

 • Voldoende eindresultaten
 • Aanbod is breed, eigentijds en voldoet aan de kerndoelen;
 • Positief en veilig schoolklimaat; 
 • De school heeft zicht op de ontwikkeling van leerlingen;
 • Didactisch handelen is goed.
 • Kwaliteitszorg is op orde.
 • Een professioneel team dat voortdurend werkt aan de verbetering van het onderwijs. 


  De beoordeling ziet er als volgt uit :

Kwaliteitsgebied 1 onderwijsresultaten              

-        Resultaten in kernvakken               : voldoende

Kwaliteitsgebied 2 onderwijsproces

-        Aanbod                                          : voldoende

-        Zicht op ontwikkeling                     : voldoende

-        Didactisch handelen                       : goed

Kwaliteitsgebied 3 schoolklimaat

-        Schoolklimaat                                  : goed

-        Veiligheid                                        : voldoende

Kwaliteitsgebied 4

-        kwaliteitszorg en ambitie                 : voldoende

-        Schoolklimaat                                  : goed

 

De inspectie heeft een drietal aspecten met een goed beoordeeld. Dat is op zich best bijzonder. Dat betekent dat onze school in de basis prima heeft gescoord. De inspectie heeft daarover het volgende gezegd :

DIDACTISCH HANDELEN 

 • Het didactisch handelen is goed. 
 • De leraren zorgen ervoor dat leerlingen actief betrokken zijn. 
 • Er wordt resultaatgericht gewerkt.
 • Er is sprake van leergeruis( positief!)
 • De leerlingen zitten in de leermodus!

 

SCHOOLKLIMAAT EN VEILIGHEID 

 • Leerlingen , leraren en ouders geven een herkenbaar positief beeld van de sfeer op school; Ouders geven aan: de deur staat altijd open, je kunt altijd bij de leerkrachten terecht.
 • Het veiligheidsbeleid voldoet aan de wettelijke eisen.
 • De veiligheidsbeleving wordt gemonitord
 • De school zorgt voor een ondersteunend pedagogisch klimaat.

 

PROFESSIONELE KWALITEITSSTRUCTUUR

 • Betrokken team heeft de bereidheid om gezamenlijk goed onderwijs te verzorgen.  
 • Er is draagvlak voor de schoolontwikkeling en voldoende ruimte voor professionalisering.  
 • De professionele werkcultuur wordt goed aangestuurd en is heel herkenbaar in de school.

 

Over het eindoordeel zegt de inspectie het volgende.

Als we het waarderingskader zouden toepassen waarmee jullie school is beoordeeld zou de school nu GOED als eindoordeel krijgen, omdat didactisch handelen en kwaliteitscultuur als goed zijn beoordeeld en alle andere standaarden voldoende zijn. Dit waarderingskader is echter nog niet wettelijk vastgesteld.

Natuurlijk zijn er ook altijd verbeterpunten. Deze gaan vooral over het nog beter analyseren en onderzoeken van leerproblemen bij leerlingen en het werken met referentieniveaus, een nieuwe manier van kijken en beoordelen van leerresultaten.
Al met al zijn we natuurlijk heel erg trots op het eindresultaat. Het is een bewijs dat we als team afgelopen jaren keihard gewerkt hebben aan ons unieke onderwijsconcept en u als ouder de juiste keuze heeft gemaakt om uw kind(eren) naar ’t Heem te laten gaan.  We hebben laten zien waar we voor staan!

We willen ook u als ouders en leerlingen bedanken voor dit geweldige resultaat. Ook jullie hebben immers een belangrijke bijdrage geleverd aan dit mooie resultaat. Daar doen we het voor !

Wanneer het officiële rapport is vastgesteld door de inspectie kunt u deze terug vinden op onze website. 

Deel deze pagina: