Plaatje bij het artikel van ODBS 't Heem

ODBS 't Heem staat voor:

  • Meervoudige Intelligentie
  • Dalton
  • Werkeilanden
  • Groepsdoorbrekend werken

't Heem 4xwijzer school!

Vanaf dinsdag 24 juni 2014 mogen wij ons officieel een 4xwijzer school noemen! Na een bezoek van Marco Bastmeijer in alle eilanden hebben we deze dag op een spectaculaire manier afgesloten! Naast het diploma wat hebben gekregen, moest er nog een bordje aan de muur komen. Maar dit bordje zat in een koffer achter slot en grendel, die geopend kon worden doormiddel van een code. Deze code kwam op een wel heel spectaculaire manier aanvliegen! Een echte roofvogel kwam de code brengen. Na de uitreiking hebben de valkeniers nog een show gegeven.

In het hele land willen meer dan 600 basisscholen ‘Vier keer wijzer-school’ worden. 't Heem is de 1e van gemeente Hellendoorn en de 18e school van Nederland die gecertificeerd is. “De leerkrachten hebben vier jaar lang training gevolgd en er keihard voor gewerkt om dit neer te zetten.”, zo vertelt Marco Bastmeijer (www.vierkeerwijzer.nl).

Elk kind is verschillend en leert anders. Ieder kind heeft een talent.  De een leert door te doen, de ander door te kijken, weer een ander leert door te lezen of na te denken. Zo zijn er 8 verschillende intelligenties ontdekt door Howard Gardner, ook wel ‘meervoudige intelligentie’ of MI genoemd.

Het vraagt van een leerkracht afstemming van aanbod en omgeving om ieder kind aan het leren te krijgen. In augustus 2014 wordt het Passend onderwijs in Nederland ingevoerd, met een passende plek voor elk kind, zo huisnabij mogelijk.

Op een ‘Vier keer wijzer- of MI-school’ is het leerstofaanbod en de inrichting zo dat elk kind met plezier aan de slag gaat om zijn leerdoelen te behalen. Op 't Heem krijgen de kinderen ’s ochtends de basisvakken lezen, taal, spelling en rekenen aangeleerd. ’s Middags werken/spelen de jonge kinderen rondom MI-thema’s, zoals sprookjes, op reis, water.  Vanaf groep 1 zijn er MI-thema’s voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Er zijn instructielessen, waarbij de leerkracht informatie geeft over het onderwerp, bijvoorbeeld ‘De Tachtig jarige oorlog’. En er zijn zelfstandige lessen, waarbij de kinderen doelgericht aan de slag gaan met vragen uit de Kerndoelen basisonderwijs. Anders is de manier waarop zij tot die antwoorden kunnen komen, bijvoorbeeld bij het thema Noord-Nederland, groep 6: Wat weet je over de Waddenzee?” Dit kan door te lezen/schrijven (boeken, internet, documentatiecentrum), te tekenen/schilderen (plattegrond van de Waddeneilanden),  te ontwerpen (maquette van de Waddenzee), te berekenen (afstanden tussen het vaste land en de eilanden, tijden eb en vloed),  te luisteren (luisterboek, filmpjes internet, uitleg leerkracht), te verzamelen (dieren die leven op de Wadden), door te doen (toneelstuk over eb en vloed in de Waddenzee), door na te denken (hoe zou het zijn als ik een zeehond op de Waddeneilanden was?).  De leerkracht voert gesprekjes met elk kind om te weten of het doelgericht bezig is. De kinderen presenteren aan het eind van het thema aan de klas wat zij geleerd hebben.

“Kinderen leren veel meer, met veel meer plezier en heel doelgericht”, zegt Erwin Vos, directeur van 't Heem “door het zelf te doen en te ontdekken, op hun manier, met hun talent!”

Foto's certificering 't Heem.

Deel deze pagina: