Plaatje bij het artikel van ODBS 't Heem

ODBS 't Heem staat voor:

  • Meervoudige Intelligentie
  • Dalton
  • Werkeilanden
  • Groepsdoorbrekend werken

Visie, ambitie & doel

Wij willen dat kinderen zich ontwikkelen tot verantwoordelijke, zelfstandige en zelfbewuste individuen die creatief zijn en nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. Ieder kind mag dit vanuit zijn eigen talent doen, zodat ze met plezier een plek vinden in hun toekomstige maatschappij. Kinderen leren samen te werken en leren zo verschillen te respecteren en waarderen.

Onze Ambitie:

't Heem wil kwalitatief goed onderwijs bieden aan onze kinderen. In onze visie doen we daarin toezeggingen naar onze ouders/verzorgers. Zij hebben mede daarom voor onze school gekozen. Om dit waar te kunnen maken én te realiseren is het nodig om een duidelijke ambitie te hebben als school, waarbij de pijlers van onze school, Dalton, MI, groepsdoorbrekend werken en teamleren ons uitgangspunt zijn. Daarnaast is het essentieel om aan te sluiten bij de toekomstige maatschappij waarin onze kinderen zullen opgroeien. Vanuit Meervoudige Intelligentie en het groepsdoorbrekend werken, waarbij we de DALTON principes als uitgangspunt gebruiken in ons onderwijs, geven we dit dagelijks gestalte. Dit vraagt een andere manier van werken

Om die kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden is het nodig om de opbrengsten van de kinderen te verhogen. De overheid en ons bestuur vragen dit ook van ons én mogen dat van ons vragen als professionals. Door ons onderwijs dusdanig in te richten, waarbij we ons richten op onze kerntaak, is het mogelijk om de opbrengsten naar een hoger level te brengen. Dit is zeker nodig wanneer we kijken naar de populatie van onze leerlingen. Op dit moment is meer dan 25% van het aantal leerlingen een gewichtenleerling, waardoor de start van het VVE traject voor onze school noodzakelijk is om onze kwaliteit te kunnen blijven garanderen. Onze ambitie is dan ook om minimaal 80% van onze leerlingenpopulatie op de landelijk genormeerde toetsen minimaal een B (II) score te laten behalen. Op deze manier streven we ernaar het beste uit onze kinderen te halen.

De nadruk ligt op het verhogen van de leerprestaties van leerlingen, in het bijzonder bij vakken taal en rekenen. Het opleiden van een taalleescoördinator en rekencoördinator en de nauwe samenwerking met de Intern Begeleider (opbrengstgericht werken) zijn daar een goed voorbeeld van. Echter de opdracht voor ons is veel breder. Kennis- en cultuuroverdracht gaan in het onderwijs hand in hand. Leerlingen brengen een belangrijk deel van hun jeugd door met de andere leerlingen in hun klas en op school. Ze leren met elkaar samenwerken, ze ontdekken wie ze zijn en wat de waarde is van kennis.

Pijlers 't Heem:

Flexibele werkplekken
Groepsdoorbrekend werken
Openbaar onderwijs
Coöperatief leren
Meervoudige intelligentie
Dalton principes
Dag- en weektaken
Creativiteit en persoonlijkheidsontwikkeling

Deel deze pagina: