Plaatje bij het artikel van ODBS 't Heem

ODBS 't Heem staat voor:

  • Meervoudige Intelligentie
  • Dalton
  • Werkeilanden
  • Groepsdoorbrekend werken

Tevredenheids onderzoek

Leerlingentevredenheidsonderzoek.

Afgelopen periode is bij de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 een leerlingentevredenheidsonderzoek afgenomen. Dit onderzoek vindt iedere twee jaar plaats, waarbij we aan de hand van een tweetal hoofdonderwerpen de tevredenheid van de leerlingen toetsen.

Hieronder de resultaten :

Sfeer op school                                                                                        score

Hoe graag ga jij naar school ?                                                                         6,3                                                   
Hoe veilig voel je je op school?                                                                       7,3                        

Hoe duidelijk vind je de regels op school?                                                      7,6

Heb je het naar je zin in de groep?                                                                 7,6

Hoe tevreden ben je over de omgang met je medeleerlingen?                       7,5

De lessen op school

Hoe tevreden ben je over wat je leert op deze school?                                   8,3

 Hoe tevreden ben je over de uitleg van je meester of juf ?                             7,4                                                    

Hoe duidelijk vertelt je juf of meester wat je goed of fout doet?                       7,7

Hoe goed helpt je juf of meester je als dat nodig is?                                        7,8

Rapportcijfer

Welk rapportcijfer geef je de school?                                                               7,8

Leerlingen zijn zeer tevreden op onze school. Ze geven de school een gemiddeld rapportcijfer van 7,8. Wat de leerlingen met name erg waarderen zijn de kwaliteiten van de meesters en juffen, de manier waarop zij les geven en de werkeilanden tijdens MI/WO.
Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten. Zo merken de leerlingen op dat (sommige) lokalen niet altijd even netjes zijn en hopen ze dat de interne verbouwing snel (net de zomervakantie) is afgerond.

 

Oudertevredenheidsonderzoek.

Afgelopen periode is bij de ouders van onze school het ouder tevredenheidsonderzoek afgenomen. Dit onderzoek vindt iedere twee jaar plaats, waarbij we aan de hand van een tweetal hoofdonderwerpen de tevredenheid van de ouders toetsen. Een kleine meerderheid (55% van alle ouders) heeft de enquete de afgelopen maand ingevuld

Hieronder de resultaten :

 

       

 

 

Schoolklimaat

(sfeer, omgang en veiligheid)

  

 

 

 

In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school?

      8,7

 

 

Hoe veilig voelt uw kind zich op school?                               

      8,8

 

 

Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige aanpak van de school?

      8,3

 

 

Hoe tevreden bent u over uw contact met de medewerkers van de school?

      8,7

 

 

Onderwijsleerproces

 

 

 

Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op school?

      8,4

 

 

In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn of haar niveau?

      8,0

 

 

Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen?

      7,9

 

 

Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de leerkrachten?

      8,6

 

 

Informatie en communicatie

 

 

 

Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over wat er op school gebeurt?

      8,0

 

 

Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind?

      8,0

 

               

Rapportcijfer                                                                    

      8,3

               

Net als onze leerlingen zijn ouders van onze school zeer tevreden over onze school. Zij geven de school een mooi gemiddeld rapportcijfer van 8,3. Ouders zijn vooral erg tevreden over de vakbekwaamheid van het team, het leerstofaanbod en de veiligheid op school. Dit zijn de punten die ook de inspectie tijdens het laatste onderzoek in april 2016 heeft gezien.

 

Deel deze pagina: