Plaatje bij het artikel van ODBS 't Heem

ODBS 't Heem staat voor:

  • Meervoudige Intelligentie
  • Dalton
  • Werkeilanden
  • Groepsdoorbrekend werken

Schooltijden

Als eerste school binnen onze regio Nijverdal bieden wij het continurooster aan.
Op onze school kennen we een zogenaamde inloop. Dat betekent dat kinderen ( en in de groepen 1 tot en met 3 ook de ouders) vanaf 08.20 uur naar binnen mogen. Daarom is er voor schooltijd geen pleinwacht. in de onderbouw bieden we ouders de gelegenheid om hun kind(eren) binnen te bregnen en eventueel samen met hen een kleine activiteit te doen tot de lessen om 08.30 uur beginnen. 's Middags brengen de leerkrachten uw kind(eren) weer naar buiten zodat we gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor het binnenkomen 's ochtends en weer naar huis gaan 's middags.

Vanaf groep 4 doen we vanuit Dalton een beroep op de kinderen om zelfstandigheid te bevorderen. De eerste twee weken bent u als ouder van harte welkom in school/de groep om met uw kind 'te wennen' aan de nieuwe groep. De kinderen kunnen hun nieuwe werkplek laten zien en als ouder kunt u even een kort gesprekje met de leerkracht of andere ouders voeren. Na deze twee 'wenweken' verwachten we van de kinderen dat zijn zelfstandig binnenkomen. Voor een korte mededeling kunt u natuurlijk altijd bij de leerkracht terecht. 's Ochtends zijn we er in principe voor de kinderen.
Wilt u een afspraak met een leerkracht, dan willen we u vragen dit na 14.00 uur te doen. In onze schoolgids kunt u bovenstaande informatie over onze regels en afspraken op school nog eens uitgebreid rustig nalezen.

Voor afwijkende schooltijden en vakanties zie onze schoolkalender.

Continurooster
Voor alle groepen gelden de volgende lestijden:
Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 14.00 uur.

In de periode tussen de herfstvakantie en de de meivakantie kunnen de leerlingen tussen 14.00-15.30 uur gebruik maken van de naschoolse opvang die verzorgd wordt door ons zelf. Hierna kunnen de leerlingen gebruik maken van de BSO. Of opgehaald/zelf naar huis gaan.

Wilt u gebruik maken van onze opvang? Schrijf u kind dan in op de lijst die hangt op het infobord in de hal of stuur een mail naar Monique Rave.

Deel deze pagina: